Klokkenluidersregeling

Countus Groep hecht waarde aan een goede klokkenluidersregeling met een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling van de gemelde onregelmatigheden. Countus Groep is van mening dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde moeten kunnen stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Countus Groep.