Kompas voor u en uw bedrijf

Het verhaal van Countus Groep is een verhaal met historie. Ooit – in 1924 - begonnen we als coöperatie van boeren en tuinders. Inmiddels zijn we al vele jaren een groep zelfstandige bedrijven. En nog altijd geloven we in de kracht van samenwerking. We delen onze kennis en visie, ons netwerk en onze ideeën met klanten in uiteenlopende sectoren.
Lees meer.

Countus accountants & adviseurs

Natuurlijk we zorgen voor de juiste cijfers op het juiste moment. Maar dat alleen maakt ons niet tot een partner. Vanuit het principe dat een goed gedefinieerd probleem de helft van de oplossing is, vinden wij het belangrijk om te weten wat de verwachtingen van onze klanten zijn en het daar achterliggende belang. Als wij dat gezamenlijk hebben vastgesteld, kunnen wij samen werken aan het realiseren van meerwaarde.
 
Ons motto “eerst delen, dan vermenigvuldigen” heeft dan ook zeker betrekking op het delen van de specialistische kennis in huis en binnen ons netwerk. Het gaat daarbij om veel meer dan cijfers alleen. Cijfers vormen een goed vertrekpunt, maar het gaat ook om zaken als strategie, tussentijdse rapportages (niet alleen financiële, maar ook operationele stuurinformatie) personeelsbeleid, juridische aspecten etc.  Het is juist het brede perspectief van waaruit we meedenken. Als strategisch bedrijfsadviseur, als controller, als personeelsadviseur, (salaris)administrateur, belastingadviseur, juridisch adviseur, net naar gelang waar de behoefte ligt. Eén ding houden we altijd voor ogen: het doel van de ondernemer op lange termijn. Dat doel bepaalt de richting.

www.countus.nl

Countus Pensioenadvies

Later is dichterbij dan we denken. Daarom is het van belang tijdig na te denken over later en, hoewel de toekomst altijd onvoorspelbaar blijft, toch te trachten enige zekerheid naar de toekomst in te bouwen.
De pensioenmarkt is volop in beweging. Wetswijzigingen volgen zich in hoog tempo op. Alleen kantoren die over een vergunning beschikken mogen pensioenadvies geven. Daarom hebben wij alle kennis rondom pensioenen gebundeld en verder geprofessionaliseerd in de onafhankelijke Countus Pensioenadvies B.V.
Een goed en onafhankelijk advies is voor werkgever en werknemer van groot belang. Een financieel onbezorgde oude dag betekent vaak ver vooruit kijken. Ver vooruitkijken en daar op tijd bij stil staan is niet makkelijk als het leven van vandaag en morgen nog vol uitdagingen is. Daarom nemen wij daarin graag het voortouw. We maken DGA’s en werknemers bewust van hun financiële toekomst, arrangeren individuele en collectieve oplossingen, leggen uit, lichten toe.

www.countuspensioenadvies.nl

Subvention

Nieuwe initiatieven vragen vaak een stuk extra financiële ondersteuning. Ondernemers hoeven deze investeringen niet altijd (volledig) uit eigen zak te betalen. Binnen Nederland en Europa bestaan tal van subsidieregelingen die interessante mogelijkheden bieden. Subvention, één van de grootste subsidiebureaus in Nederland, helpt ondernemers de subsidiemogelijkheden maximaal te benutten. We signaleren subsidiemogelijkheden, analyseren de haalbaarheid, begeleiden de aanvraag conform de eisen en – heel belangrijk – bewaken de verantwoording. Zo komen er extra middelen beschikbaar waarmee waardevolle projecten uitgevoerd kunnen worden. Zo komt het doel binnen bereik.

www.subvention.nl

Zienergie

Hoe mooi is de wereld van straks? Wat blijft er achter voor toekomstige generaties? Het antwoord is eenvoudig: dat wat we er nú van maken. Ondernemingen die daarin hun verantwoording kennen, hebben steun aan Zienergie een dochteronderneming van Subvention. Wij geven advies bij vraagstukken rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ene keer trekken we de kar bij het certificeren van de organisatie of het verbeteren van de energieprestaties. De andere keer helpen we een visie te vormen of een energieloket op te zetten. Als het doel duidelijk is, volgt de richting vanzelf.

www.zienergie.nl

Stichting nalatenschapsbeheer

Ondernemers zijn bijna overal op voorbereid. Als de cijfers daarom vragen, sturen ze bij. Als de markt verandert, veranderen ze mee. Maar wat als het gaat om hun nalatenschap? Wat een ondernemer nalaat en aan wie is één. Maar wie draagt zorg voor de afwikkeling van juridische, fiscale, financiële en andere zaken? Wie regelt de zaken zoals de ondernemer dat zelf gedaan zou hebben? Wie begeleidt eventuele bedrijfsopvolging of verkoop? Stichting Nalatenschapsbeheer biedt een passende en betrouwbare oplossing. Passend, omdat binnen de stichting verschillende specialisten samenwerken. Betrouwbaar, omdat de afwikkeling niet in handen van één persoon ligt, maar van een onafhankelijke stichting.

www.nalatenschapsbeheer.nl

De Bemiddelaars

Op weg naar hun doel komen ondernemers soms onverwachte hindernissen tegen. Conflicten die langzaam maar zeker – of in korte tijd – escaleren. Zelfs ogenschijnlijk beproefde relaties kunnen onder druk komen te staan door onopgeloste conflicten. Zonde. Het enige dat aandacht verdient, is het doel. Daarom staan de mediators van De Bemiddelaars klaar om bij te springen. Niet om de zaken op te lossen – maar om de partijen te helpen hun zaken zelf op te lossen. En het mooiste is dat daarmee niet alleen het einde van het conflict, maar ook het doel weer in beeld is.

www.debemiddelaars.com

Seres

Elke arts, fysiotherapeut of tandarts is ook ondernemer, net als ondernemers in het MKB. Of u nu huisarts bent of kleine zelfstandige, u doet het liefst het werk waar u voor bent opgeleid. U kunt met een gerust hart de juridische, financiële, fiscale en administratieve onderdelen van uw bedrijfsvoering aan de accountants en belastingadviseurs van Seres overlaten. Onze aanpak is kwalitatief hoogwaardig, klantgericht en bovenal persoonlijk.

www.seres.nl